หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
98.89 กุมภาพันธ์ 2566
-0.45 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
-2.71 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
98.89
0.02
-0.45
-0.50
-2.71
-1.70
ดัชนีการส่งสินค้า 96.39 +1.57 -3.87
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
139.23
154.06
+2.26
-3.74
+1.59
+10.98
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
97.12
107.04
-0.62
+0.67
+2.09
-1.52
อัตราการใช้กำลังการผลิต 61.87    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


-0.43 %MoM
6.03 %YoY


-8.94 %MoM
7.33 %YoY


1.19 %MoM
6.64 %YoY


-1.39 %MoM
27.99 %YoY


-3.57 %MoM
-13.78 %YoY


0.02 %MoM
-14.47 %YoY


41.97 %MoM
-35.84 %YoY


-8.50 %MoM
-56.55 %YoY
การใช้คุกกี้ (Cookies) iSingleForm ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านไม่ได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ทาง iSingleForm ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา