หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
พฤษภาคม 2565
98.05 พฤษภาคม 2565
7.46 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
-2.11 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2565
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
98.05
97.21
+7.46
+7.66
-2.11
-2.67
ดัชนีการส่งสินค้า 99.26 +7.92 -0.44
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
130.95
140.34
-3.62
-12.89
-5.29
-8.29
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
95.61
107.27
+5.62
+2.71
+2.89
-3.29
อัตราการใช้กำลังการผลิต 62.42    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


7.95 %MoM
-1.70 %YoY


9.44 %MoM
9.40 %YoY


1.89 %MoM
13.06 %YoY


-5.29 %MoM
-15.59 %YoY


20.88 %MoM
25.73 %YoY


7.76 %MoM
7.29 %YoY


7.23 %MoM
-9.11 %YoY


-1.03 %MoM
-24.43 %YoY
การใช้คุกกี้ (Cookies) iSingleForm ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านไม่ได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ทาง iSingleForm ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา