หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
กรกฎาคม 2565
95.71 กรกฎาคม 2565
-2.26 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
6.37 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2565
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
95.71
95.41
-2.26
-2.11
+6.37
+6.36
ดัชนีการส่งสินค้า 97.99 -3.49 +6.88
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
131.01
143.67
-3.55
-0.90
-6.93
-12.30
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
95.45
106.05
-1.07
-2.90
+4.60
+6.06
อัตราการใช้กำลังการผลิต 61.01    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


-3.66 %MoM
7.73 %YoY


-1.05 %MoM
12.66 %YoY


13.54 %MoM
-7.58 %YoY


-11.19 %MoM
-13.26 %YoY


4.12 %MoM
10.39 %YoY


-29.92 %MoM
-32.03 %YoY


-8.77 %MoM
-17.86 %YoY


1.51 %MoM
23.44 %YoY
การใช้คุกกี้ (Cookies) iSingleForm ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านไม่ได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ทาง iSingleForm ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา