หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

บริการ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
มกราคม 2566
99.82 มกราคม 2566
6.61 % การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน
(%MoM)
-4.35 % การเปลี่ยนแปลง
กับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน (%YoY)
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2566
    INDEX MoM (%) YoY (%) 
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)
99.82
99.91
+6.61
+6.76
-4.35
-3.67
ดัชนีการส่งสินค้า 94.84 -2.73 -5.10
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง
136.65
160.47
+9.99
+13.22
-4.48
+9.75
ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
97.55
108.59
+0.90
+4.87
+0.84
-0.94
อัตราการใช้กำลังการผลิต 62.31    
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหลักรายเดือน


3.42 %MoM
8.96 %YoY


4.98 %MoM
6.79 %YoY


21.62 %MoM
2.06 %YoY


6.54 %MoM
17.83 %YoY


-42.82 %MoM
-50.40 %YoY


7.62 %MoM
-23.34 %YoY


-17.01 %MoM
-48.58 %YoY


-5.54 %MoM
-36.14 %YoY
การใช้คุกกี้ (Cookies) iSingleForm ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านไม่ได้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ทาง iSingleForm ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา