หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

  1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์กรอกข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานผ่านระบบ iSingleForm จะต้องลงทะเบียนเป็นลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (https://i.industry.go.th) ก่อน
  2. เมื่อผู้ประกอบการลงทะเบียนเป็นลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จะได้รับชื่อผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน ทางอีเมล์
  3. นำชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่านมาใช้เข้าสู่ระบบ iSingleForm
  4. หากผู้ประกอบการไม่สามารถลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ ขอให้ติดต่อ Line @iindustry