หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้ประกอบการ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ขยายช่องทางการตลาดในการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ และเสริมความแกร่งของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยมากขึ้น

หากผู้ประกอบการสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4524