หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม. อนุมัติเยียวยาผู้ประกอบการปิดกิจการ

ครม. อนุมัติเยียวยาผู้ประการปิดกิจการตามประกาศออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25

ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

ประเภทกิจการ ก่อสร้าง ที่พักแรม บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง นันทนาการ ฯลฯ