หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อรองรับการทำงานวิถีใหม่ (New Normal)

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และนายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีอุตสาหกรรม ร่วมบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Single Form)” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อรองรับการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ