หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์

สินเชื่อรายเล็ก EXTRA CASH EXIM BANK

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
คุณสมบัติผู้กู้/ลูกหนี้การค้า :

  • นิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ย : 3% คงที่ 2 ปีแรก
หลักประกัน : ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินกู้ : 

  • บุคคลธรรมดา 1 ลบ. (จด VAT 3 ลบ.)
  • นิติบุคคล 3 ลบ.

ระยะเวลากู้ : 5 ปี