หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ระยะที่ 3 EXIM BANK

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาชีพอิสระ ค้าส่งค้าปลีก บริการ หรือธุรกิจได้ผลกระทบจากโควิด-19 และปัจจัยทางเศรษฐกิจ
คุณสมบัติผู้กู้/ลูกหนี้การค้า :

  • นิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ย

  • นิติบุคคล : 2.875% ต่อ 3 ปีแรก

  • บุคคลธรรมดา : 4.875% ต่อ 3 ปีแรก

หลักประกัน : ตามเกณฑ์ บสย. / ธนาคาร
วงเงินกู้ : 

  • บุคคลธรรมดา 2 ลบ. (จด VAT 5 ลบ.)
  • นิติบุคคล 5 ลบ.

ระยะเวลากู้ : 7 ปี