หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ SMART SMEs EXIM BANK

ประเภทธุรกิจ : ทุกประเภทธุรกิจ แถมเปิดโอกาสรับรีไฟแนนซ์
คุณสมบัติผู้กู้/ลูกหนี้การค้า :

  • นิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดา (จด VAT)

อัตราดอกเบี้ย : เริ่มต้น 5% ต่อปี
หลักประกัน : ตามเกณฑ์ธนาคาร
วงเงินกู้ : 

  • 15 ลบ.

ระยะเวลากู้ : 10 ปี 

  • เงินกู้ยืมระยะยาว (Tern Loan)
  • เงินกู้ยืมระยะสั้น (P/N)