หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D HAPPY EXIM BANK

ประเภทธุรกิจ : ทุกประเภทธุรกิจ
คุณสมบัติผู้กู้/ลูกหนี้การค้า :

  • นิติบุคคล
  • บุคคลธรรมดา

อัตราดอกเบี้ย : เริ่มต้น 4.25% ต่อปี
หลักประกัน : ตามเกณฑ์ บสย. / ธนาคาร
วงเงินกู้ : 

  • บุคคลธรรมดา 5 ลบ.
  • นิติบุคคล 15 ลบ.
  • เงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋ว P/N