หน้าแรก บริการ > สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด สอบถามข้อมูล เข้าสู่ระบบ
สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว (ระยะที่ 2) SME BANK

ประเภทธุรกิจ : ทุกประเภทธุรกิจ
คุณสมบัติผู้กู้/ลูกหนี้การค้า :

  • ผู้กู้นิติบุคคล
  • ลูกหนี้การค้า ที่เป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน บริษัทที่จดทะเบียนใน SET หรือ MAI

อัตราดอกเบี้ย : 

  • MLR ต่อปี
  • MLR +1% ต่อปี

หลักประกัน : ตามเกณฑ์ธนาคาร
วงเงินกู้ : 15 ลบ.ระยะเวลารับคำขอกู้  : ภายใน 31 ธ.ค. 2563